CHEMICAL MOVETECH – Innowacyjne programy i metody kształcenia zawodowego pracowników sektora chemicznego

Rynek pracy w Unii Europejskiej musi sprostać wyzwaniu, jakim jest rozbieżność pomiędzy wiedzą i umiejętnościami absolwentów uczelni i obecnych pracowników przemysłu chemicznego, a faktycznymi potrzebami rynku pracy w tym sektorze. Przemysł chemiczny jest stosunkowo młodą branżą, w której dominują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa mające problemy z wygospodarowaniem w swoich budżetach środków finansowych na szkolenia pracowników. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest projekt CHEMICAL MOVETECH, którego głównym rezultatem są kursy e-learningowe, dostępne zdalnie przez Internet dla każdego zainteresowanego. Powstała platforma e-learningowa, która umożliwi uzyskanie przez pracowników wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do rozwoju osobistego oraz wzrostu konkurencyjności na rynku pracy.

Celem projektu jest opracowanie kursów e-learningowych, prezentujących innowacje i zaawansowane techniki/technologie produkcji i przetwarzania w przemyśle chemicznym. Projekt jest współfinlogo_Program_LLP_PLansowany ze środków Unii Europejskiej (program Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie). Realizacja obejmuje okres 2 lat od grudnia 2013 do listopada 2015. Liderem projektu jest Istanbul Chemicals and Chemical Products’ Association (İKMİB), Turcja. Partnerzy to organizacje z Hiszpanii, Litwy i Polski (36,6 Centrum Kompetencji).

Główne działania projektu:

  1. Analiza potrzeb szkoleniowych

Punktem wyjścia do opracowania kursów e-learningowych dla sektora chemicznego była analiza potrzeb szkoleniowych w Polsce, na Litwie i w Turcji. Badanie skupiało się na określeniu konkretnych potrzeb szkoleniowych w firmach sektora chemicznego. W sumie w badaniu wzięły udział 92 firmy i osoby prywatne. Dokonano analizy informacji i na tej podstawie zidentyfikowano konkretne potrzeby szkoleniowe pracowników przemysłu chemicznego w następujących jego obszarach: surowce, proces produkcyjny, odpady, opakowania oraz BHP.

  1. Opracowanie i wdrożenie platformy e-learningowej

Na potrzeby projektu powstała platforma e-learningowa moodle, na której umieszczono kursy. Zapewnia ona dostęp do wiedzy z każdego miejsca na świecie i o każdej porze i jest dostosowana do potrzeb każdego uczestnika. Platforma e-learningowa oraz jej wersja mobilna zostały opracowane w języku angielskim a następnie przetłumaczone na języki partnerów projektu (tj. polski, litewski, hiszpański i turecki). Platforma jest dostępna pod adresem: chemicalmovetechportal.eu

  1. Opracowanie e-kursów

Niektóre kursy e-learningowe oraz metodologia szkoleniowa zostały przeniesione z poprzedniego projektu Leonardo da Vinci „Chemifor”. Pozostałe kursy zostały opracowane zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez przedstawicieli przemysłu chemicznego. Grupą docelową projektu są pracownicy MŚP z branży chemicznej. Powstały ścieżki dla czterech specjalizacji: produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych; produkcja farby; produkcja mydła; produkcja wyrobów farmaceutycznych. Po zalogowaniu się użytkownik uzyskuje dostęp do bogatych materiałów: począwszy od tekstów, poprzez materiały wideo, quizy, na ankietach kończąc.

  1. Pilotaż

Po opracowaniu wstępnej wersji platformy e-learningowej przeprowadzono fazę testową oraz ewaluację kursów. W każdym kraju testy zostały wykonane przez grupę 20-30 uczestników, wybranych przez partnerów projektu. Na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej kursy e-learningowe zostały udoskonalone pod względem technicznym i merytorycznym. Pilotaż odbywał się w Polsce, Turcji i na Litwie.

Grzegorz Grodek
Koordynator Projektów Międzynarodowych
36,6 Centrum Kompetencji w Łodzi

DSC_0186   DSC_0194  platforma Chemical Movetech

 

Dodaj komentarz