Polski Komitet Normalizacyjny oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowały IV Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w szkole”. Odbyła się ona 11 marca br. w siedzibie ŁCDNiKP w Łodzi. Tematem przewodnim konferencji była teza: „Normy wyrównują szanse”. Uczestniczyło w niej ponad 120 osób.

Według pracodawców do najważniejszych kompetencji pracowników w branży informatycznej należą obecnie: język angielski, umiejętność współpracy, orientacja na klienta, uczciwość oraz zaangażowanie. W perspektywie pięciu kolejnych lat sytuacja znacznie się nie zmieni.

Równowaga na rynku pracy, podaż równa popytowi – czy to jeszcze możliwe? Najnowsze europejskie badania dostarczają nam wielu ciekawych danych i wniosków.

 „Dziękuję za troskę i pomoc, którą zapewniała mi Pani przez cały czas trwania projektu, ponieważ jak dobrze wiemy nie zawsze wszystko układało się po naszej myśli. Wierzę że to jak teraz patrzę na świat i fakt znalezienia prawdziwej pracy, jest między innymi zasługą całej załogi projektu Absolwent idzie do pracy” – takie podziękowania jak te przysłane przez jedną z uczestniczek projektu realizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA to najlepsze wynagrodzenie dla pracowników naszego zespołu.

Podstawą sukcesu na rynku pracy jest dopasowanie kwalifikacji do oczekiwań pracodawców[1]. Są one tak różne, jak i różne są wymagania dotyczące poszczególnych stanowisk pracy. Wyróżnić można jednak kryteria, którymi w doborze pracowników kieruje się większość firm. Są wśród nich przede wszystkim: płeć (niestety), doświadczenie, wykształcenie, zawód i znajomość języków obcych.

Czy to dobrze, że małe dziecko jest przywiązane do mamy? Dlaczego dziecko w wieku przedszkolnym czasem musi mieć dużo swobody, a czasem musi być kontrolowane przez dorosłych? Czy zabawa w wieku szkolnym to strata czasu? W jakich sytuacjach buntowanie się nastolatka jest objawem jego prawidłowego rozwoju? Na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w nowej serii poradników opracowanych przez Zespół Wczesnej Edukacji IBE.

Ponad połowa studentów pod koniec studiów wciąż mieszka z rodzicami, a aż 75 proc. osób w wieku 25-30 lat nigdy nie zmieniło miejsca zamieszkania. Eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych sprawdzili, jak decyzje edukacyjne wpływają na mobilność przestrzenną i społeczną młodych Polaków.

The Peer Learning Activity to jedno z działań proponowanych przez EQAVET wspierające wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń w obszarze europejskiego zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Z danych udostępnionych przez kuratorium mazowieckie wynika, że liczba uczniów decydujących się na technika wzrosła z 20 do 35%. Odbywa się to zapewne kosztem szkół zawodowych – gdzie kontynuację nauki wybiera 10% uczniów i szkół policealnych – 5%. W roku szkolnym 2012/2013 rozważając kształcenie w zawodzie, uczniowie mogli wybierać w sumie spośród 198 zasadniczych szkół zawodowych: 235 techników, 76 techników uzupełniających oraz 317 szkół policealnych.

Wyniki sondy przeprowadzonej wśród polskich pracowników przez portal rynekpracy.pl nie napawają optymizmem. Na pytanie „Czy czerpiesz satysfakcję z pracy, którą obecnie wykonujesz?” ponad 50% badanych udzieliło przeczącej odpowiedzi.

Minęło ponad dwa lata od początku reformy – zmian w kształceniu zawodowym. Wprowadzono nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Uelastyczniono system kształcenia umożliwiający uzyskanie kwalifikacji różnymi ścieżkami oraz ujednolicono dla wszystkich ścieżek egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Wszystkie te kroki związane są z dostosowaniem kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W działania te idealnie wpisuje się dualny system kształcenia.

Już po raz siedemnasty miesięcznik „Perspektywy” opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.

Strona 8 z 9« Pierwsza...789