C95 Challenge – aplikacje mobilne i gry w kształceniu kierowców zawodowych

Pięć milionów kierowców samochodów ciężarowych i autobusów w Europie musi dostosowywać się do nowych zasad i przepisów oraz szybko zmieniających się warunków pracy, w tym innowacji technologicznych.

Printerasmus+

Istnieje uzasadniona potrzeba opracowania odpowiednich sposobów szkolenia dla milionów kierowców, bo jest to prawie niemożliwe, aby zaangażować ich w systematyczne szkolenia stacjonarne ze względu na wysoce zindywidualizowany charakter pracy. Ta grupa zawodowa jest często w drodze i nie ma czasu na zajęcia stacjonarne w klasie. Celem projektu C95-Challenge jest pilotaż i przetestowanie metodologii szkolenia kierowców samochodów ciężarowych i autobusów w oparciu o:

  • zastosowanie technologii mobilnych w szkoleniach;
  • gry zwiększające motywację i rozwijające umiejętności zawodowe.

Aplikacje mobilne i gry mają znaczący potencjał w zapewnieniu innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych, aby osiągnąć cele projektu. Warunki pracy kierowców wymagają stosowania elastycznych rozwiązań, które nie zmuszają do odbywania szkoleń w określonym miejscu i czasie. Takie innowacyjne metody i narzędzia mogą być bardziej skuteczne w szkoleniu kierowców zawodowych i zwiększyć zaangażowanie i motywację grupy docelowej. Projekt C95-Challenge jest współfinansowany ze środków programu Erasmus +, Działanie kluczowe KA2. Realizacja obejmuje okres 2 lat od września 2014 do sierpnia 2016. Liderem projektu jest włoskie stowarzyszenie przewoźników CNA Pesaro, zaś partnerzy to organizacje z Hiszpanii, Polski, Austrii i Szwajcarii.

Projekt zakłada realizację szeregu działań. Pierwszym z nich było zbadanie potrzeb szkoleniowych kierowców zawodowych przeprowadzone w lutym i marcu 2015 r. W tym celu organizacje zaangażowane w projekt zidentyfikowały partnerów lokalnych (organizacje zrzeszające kierowców, izby gospodarcze, firmy szkoleniowe itp.), aby lepiej określić profil oraz potrzeby kierowców. Głównym celem tego etapu było opisanie profili kierowców i ich potrzeb w krajach partnerskich. Na potrzeby badania partnerzy opracowali trzy różne kwestionariusze dla kierowców, firm i instruktorów nauki jazdy prowadzących szkolenia. Zbadano potrzeby kierowców w zakresie wiedzy, metod dydaktycznych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości. Rezultaty badania zostały omówione z kierowcami, instruktorami i przedsiębiorcami podczas grup fokusowych, aby uzyskać dane o charakterze jakościowym. Rezultatem jest raport Profile i potrzeby kierowców[1].

Drugim etapem projektu było zidentyfikowanie technologii mobilnych i gier na potrzeby szkolenia. Ten etap składa się z dwóch działań:

– badania nad technologiami mobilnymi i grami dla kierowców zawodowych

– kolekcji narzędzi dostępnych on-line.

Pierwsze działanie zostało przeprowadzone przez Training 2000 i SUPSI i miało na celu opisanie stanu wiedzy i dostępności technologii mobilnych i gier, zgodnie z potrzebami określonymi przez kierowców. Raport zebrał wiodące technologie i narzędzia, tworzone z myślą o przezwyciężania trudności w szkoleniu kierowców. W szczególności analiza skupiła się na technologiach mobilnych, takich jak tablety i smartfony, aplikacje i gry dla tego środowiska oraz na innych innowacyjnych technologiach, które mogą być wykorzystywane do wspierania procesu uczenia się, choćby takich jak inteligentne okulary. Drugim zadaniem było stworzenie repozytorium narzędzi online, gromadzącego produkty, które mogą być wykorzystywane w trakcie szkolenia. Konsorcjum postanowiło wykorzystać Diigo, darmowy ale potężny system społecznościowy organizujący wiedzę dostępną w Internecie. Kolekcja narzędzi nie została zorganizowana liniowo, ale oparto ją na systemie etykiet (tagów), zdefiniowanych przez uczestników projektu w celu ułatwienia współpracy, lokalizacji i identyfikacji odpowiednich narzędzi. Kolekcję narzędzi można znaleźć na stronie: https://groups.diigo.com/group/c95_challenge

Trzecim etapem projektu jest opracowanie ścieżki szkoleniowej C95 Challenge. Każdy partner partycypował w definiowaniu ścieżki szkoleniowej, pracując nad jednym modułem (w sumie powstało ich pięć). Poszczególne moduły zostały podzielone na podtematy z określonymi efektami kształcenia. Partnerzy gromadzili i tworzyli materiały szkoleniowe dla przynajmniej dwóch podtematów efektów kształcenia. Szwajcarski partner projektu SUPSI zintegrował te materiały w e-learningową ścieżkę edukacyjną. Ostateczne wyniki tej pracy są dostępne na stronie http://c95-challenge.eu/pl_PL/pre-pilot-table-learning-material/. Obecnie na stronie projektu http://www.c95-challenge.eu można śledzić postępy pilotażu ścieżki wśród kierowców zawodowych, przeprowadzonego jesienią 2015 roku.

Grzegorz Grodek
Koordynator Projektów Międzynarodowych
36,6 Centrum Kompetencji w Łodzi

Leaflet - Back -Poland  Leaflet - Front-Poland  logo 36.6-transparent

11212746_814126408699661_861076337545259570_n  12190012_814125965366372_3133699057180877250_n  12190037_814126042033031_8720501202359767801_n IMG_2500

 

[1] Raport w wersji angielskiej można pobrać ze strony projektu http://c95-challenge.eu/pl_PL/output-1/

Dodaj komentarz